Головна » Школа сприяння здоров’ю

Школа сприяння здоров’ю

 
 «Ми – ліцей майбутнього. Ми – школа сприяння здоров’ю».
«Здоров’я – це не все, але все без здоров’я – ніщо»                                                                     Сократ

«Людина – найвищий продукт земної природи. Але для того, щоби насолоджуватися скарбами природи, людина має бути здоровою, сильною та розумною».                                                                                                І. Павлов

Перед колективом ліцею постало питання формування всебічно розвиненої і здорової особистості. З 2005 року в ліцеї  створена Школа сприяння здоров’ю. За цей період постійно вдосконалювались концептуальна модель школи сприяння здоров’ю та програма розвитку.  Керівництвом ліцею для школи сприяння здоров’ю розроблена нова концепція «ЛПЛЗТ – Школа сприяння здоров’ю в навчальному процесі та позаурочній роботі», мета якої – створення в ліцеї здоров’язберігаючого освітнього простору в навчальному процесі, розробка шляхів збереження та зміцнення здоров’я учнів у позаурочний час. На основі концепції і програми створено графічну модель ШСЗ. Процес упровадження моделі вбачає обов’язкове дотримання  взаємозв’язків та співпрацю з різними громадськими організаціями, роботу з батьками, учнями та педагогічним колективом.
ГРАФІЧНА МОДЕЛЬ
Це системна організація всієї ліцейної справи, коли кожний учень  під пильною увагою. Основою моделі є  учень, який розглядається як цілісна особистість в умовах динамічного оточення.          Вагомого значення надається  формуванню всіх складових аспектів здоров’я: фізичного, психічного, інтелектуального, соціального, розумового, особистісного та духовного.
 
Головною метою є  створення системи роботи по збереженню і зміцненню здоров’я учнів через формування належного психологічного клімату, комплексу медико-соціальних заходів і застосування здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес, розширення мережі спортивно-оздоровчих заходів, формування в учнівської молоді мотивації на здоровий спосіб життя.
Завдання діяльності Школи сприяння здоров’ю:

 • впровадити режим пошуку та реалізації інноваційних технологій навчання здоров’ю в педагогічну діяльність, впроваджувати в практику власні розробки, здійснювати моніторинг та самоаналіз результатів роботи з використанням сучасних технологій оцінювання ефективності роботи;
 •  формувати в учнів свідоме ставлення до власного здоров’я та навичок здорового способу життя;
 • виховувати в учнів поведінку, спрямовану на здоровий спосіб життя;
 • залучати до розбудови школи здоров’я фахівців з питань здоров’я і здорового способу життя.
Пріоритетні напрями діяльності :

 • формування здоров’я в навчальному процесі та в позаурочній діяльності. В ліцеї виконується програма ” ЛПЛЗТ – Школа сприяння здоров’ю в навчальному процесі та позаурочній роботі», яка включає в себе комплекс заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я, підвищення працездатності людини, продовження її творчого довголіття;
 •  фізична підготовка, особиста гігієна, психологічна служба, дні здоров’я, фізкультхвилинки, ранкова зарядка з учнями, які проживають в гуртожитку, і спортивні секції.

Програма сприяє:

 • зміцненню здоров’я учасників навчально-виховного процесу в усіх аспектах щоденного життя, навчанню учнів справлятися з різними життєвими ситуаціями, робити правильний вибір стосовно алкоголю, куріння, наркотиків, рухової активності; покращенню санітарно-гігієнічних умов ліцею, матеріально-технічної і навчальної бази, соціально-психологічного клімату в колективі;
 •  підвищенню взаємодії між ліцеєм і різними відомчими структурами (спорт, культура) та іншими громадськими організаціями;
 • поширення ідеї „Школи сприяння здоров’ю” на всі рівні ліцейного життя – від адміністрації ліцею до кожного учня. Позаурочна  робота посідає чільне місце у формуванні міцного здоров’я учнів ліцею та спрямована на формування культури здоров’я, як фізичної так і духовної.  

У ліцеї щоденно працюють гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості та спортивні секції. Пропагандою здорового способу життя є Дні здоров’я, туристичні походи, прогулянки, екскурсії. Туристичний загін ліцею бере участь у туристичних змаганнях, здійснює одноденні походи.

Проводиться профілактична робота:

 •  контроль за відвідуванням учнями занять;  
 •  діє штаб профілактики правопорушень, який стежить за дотриманням учнями правил поведінки і правопорядку в урочний і позаурочний час.

Можна відмітити, що зріс рівень вихованості учнів. У ліцеї та гуртожитку не скоїно жодного кримінального злочину та грубого правопорушення протягом 5 років. На внутрішньоліцейному обліку та на обліку у міліції учні не знаходяться. Психологічна служба слідкує за психологічним здоров’ям . Практичним психологом  та соціальним педагогом проводяться тренінги, тестування, анкетування та консультації. Окремо виноситься питання про  внутрішню атмосферу нових груп. У зв’язку з цим, проводяться тестування, анкетування на предмет ворожості. Велика робота проводиться по оздоровленню дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування влітку. Щороку ці учні  їздять відпочивати до м. Гурзуф. З педагогічним колективом ліцею  проводяться  психологічні тренінги, фахівці різних організацій  для нього читають лекції . Керівник фізичного виховання проводить лекторій кожної п’ятниці для педагогічного колективу з питань збереження здоров’я. Найважливішою ланкою виховної роботи ліцею є учнівське самоврядування, розвиток якого допомагає учням відчути себе організаторами свого життя в ліцеї, сприяє формуванню здорового способу життя,  навичок культури спілкування, уміння жити в колективі, що є важливим у самостійному житті людини поза стінами ліцею. В учнівському самоврядуванні працює редколегія та рада з питань преси та інформації, обов’язковою складовою якої є профілактичні бесіди, сюжетно-рольові ігри. У плани ради з питань преси та інформації входить випуск інформаційних буклетів, санбюлетенів щодо боротьби з палінням, вживанням алкоголю, наркотиків і т.п. Створені моделі учнівських груп школи сприяння здоров’ю.

МОДЕЛІ ГРУП
 
Майбутнє учня школи здоров’я – бути частиною суспільства, яке орієнтується на загальнолюдські цінності; прагне досягти високого рівня інтелектуальності, моральної, духовної, фізичної культури; зазнає потреби у здоровому способі життя; усвідомлює себе частиною природи, прагне до її збереження, шанує себе; усвідомлює свою цінність, цінність свого здоров’я; здатний правильно прийняти рішення у ситуації морального вибору та нести відповідальність перед собою та суспільством за збереження власного здоров’я, здоров’я нації. Без залучення молоді до здорового способу життя неможливо побудувати могутню, процвітаючу державу. Наші діти – це наше майбутнє. І тому завжди повинно бути на першому місці – здоров’я! Отже, в ліцеї створена досить дієва виховна система, де активними учасниками є учні, педагоги, батьки і громадськість. У 2012 році колектив Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту вдруге брав участь у Всеукраїнському конкурсі – захисті сучасної моделі навчального закладу –  Школи сприяння здоров’ю. У 2006 році педагогічний колектив ліцею нагороджений грамотою Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації як переможець ІІ обласного етапу. У 2012 р. став переможцем і робота відправлена до м.Києва на Всеукраїнський конкурс.