Головна » Методична робота у ліцеї

Методична робота у ліцеї

   Методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.     Основні принципи методичної роботи:

  • демократизація та гуманізація навчального процесу;
  • цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей професійно-технічного закладу та напрямів його діяльності;
  • організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності;
  • системність та систематичність;
  • науковість;
  • оперативність та мобільність;
  • прогностичність та випереджувальний характер;
  • оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
  • пріоритет знань та моральних цінностей.

   Основні завдання методичної роботи :

   • організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-технічного навчального закладу;
   • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти;
   • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення;
   • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвідів;
   • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
   • створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
   • забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
   • підготовка до атестації педагогічних працівників.

Методична тема ліцею: «Підвищення якості навчально-виробничого процесу – запорука успішної підготовки кваліфікованих робітників»