Головна » Методичні комісії

Методичні комісії

 Основним змістом роботи методичних комісій є:                

   • впровадження та використання особистісно-орієнтованого навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій;  

 • оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів та слухачів, внесення відповідних коректив до поурочно тематичних планів;

    • вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи;   

    • проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій;

  •  створення необхідних засобів навчання: електронних підручників, довідників, електронних версій уроків тощо;

  • аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості та професійної культури;

  • розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін;

  • організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці та проведенні уроків, позаурочних заходів;

  • організація взаємовідвідування відкритих уроків та їх обговорення;

  • організація та проведення конкурсів фахової майстерності,  олімпіад з предметів та професій, предметних тижнів, семінарів-практикумів, позанавчальних виховних заходів тощо. 

 В роботі методичних комісій можуть застосовуватись різні нетрадиційні форми: 

  – круглі столи, діалоги, методичні консиліуми, тренінги тощо;   

 – визначення рейтингу членів методичних комісій, відповідно до критеріїв, який є основним показником ефективності педагогічної діяльності.

   У ліцеї створені методичні комісії та творчі групи:

1.  Методична комісія викладачів та майстрів в/н професії «Помічник машиніста», голова методичної комісії – Тридуб Є.Г.,  мета комісії «Формування у учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності»;

2. Методична комісія викладачів та майстрів в/н професії «Провідник пасажирського вагона», голова методичної комісії – Коваленко Т.В., мета комісії «Підвищення якості навчально-виховного процесу засобами формування у учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності за допомогою ІКТ»;

3. Методична комісія викладачів та майстрів в/н професії «Оператор комп’ютерного набору. Секретар керівника», голова методичної комісії – Рожкова Т.Д., мета комісії «Формування у учнів умінь практичного і творчого застосування здобутих знань – запорука успішної підготовки кваліфікованих робітників»;

4.  Методична комісія викладачів загальнопрофесійної та загальноосвітньої підготовки, голова методичної комісії – Соловей І.В.,  мета комісії «Формування ключових компетентностей учнів засобами навчального предмета»;

5.  Методична комісія майстрів в/н та класних керівників з питань виховної роботи, голова методичної комісії – Каліненко С.Д.,  мета комісії «Особистісне зростання педагогічної майстерності кожного майстра в/н та класного керівника – шлях до успішної підготовки всебічно розвинутого кваліфікованого робітника»;

6. Творча група з питань Інноваційної діяльності, голова методист ліцею – Шевченко О.С., мета комісії “Сучасні технології навчання – запорука успішної підготовки кваліфікованих робітників “

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 Методична комісія викладачів та майстрів в/н професії «Помічник машиніста»
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Методична комісія викладачів та майстрів в/н професії «Провідник пасажирського вагона»
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Методична комісія викладачів та майстрів в/н професії «Оператор комп’ютерного набору. Секретар керівника»
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Методична комісія майстрів в/н та класних керівників
з питань виховної роботи