Головна » Виховна робота » 28 червня в нашій країні відзначається важливе державне свято – День Конституції

28 червня в нашій країні відзначається важливе державне свято – День Конституції28 червня в нашій країні відзначається важливе державне свято – День Конституції. Дата його святкування була обрана не випадково, адже саме в цей день у 1996 році була прийнята Конституція України.

Цікаво, що цей день є єдиним державним святом, який закріплений у самій Конституції. Стаття 161 говорить: “День прийняття Конституції України є державним святом – Днем Конституції України”.

Історія української Конституції
Конституція Пилипа Орлика – 1710 рік.

Однією з найдавніших пам’яток української правничої думки є “Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького”, підписані гетьманом Пилипом Орликом 5 квітня 1710 року у місті Бендери. Конституція гетьмана Пилипа Орлика – це двосторонній договір про державний та суспільний устрій України, укладений між главою держави – Гетьманом України і козацтвом, яке виступило від імені українського народу. Це робило даний документ подібним до європейських конституцій. Документ був написаний під впливом передових західноєвропейських теорій, які базувалися на ідеях природного права і поділу державної влади на законодавчу (Генеральна Рада), виконавчу (Гетьман), судову (Генеральний Суд).
Наступний етап відродження Української національної державності (1917-1920 pp.)

Конституційний процес 1917 – 1920 рр. характеризується назвою Третього Універсалу Української Центральної Ради від 7 (20) листопада 1917 p., Четвертого Універсалу Української Центральної Ради від 7 (22) січня 1918 p., Конституції Української народної республіки (Статут про державний устрій, права і вольності УНР) від 29 квітня 1918 p., Закону про тимчасовий державний устрій України від 29 квітня 1918 p., Тимчасового основного закону про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії, ухваленого УНР на засіданні 13 листопада 1918 p.; Закону про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в УНР від 12 листопада 1920 року.
Період Радянської України.

На території України за періоду радянської влади було прийнято чотири Конституції УРСР – 1919, 1929, 1937, 1978 років. Вони повністю копіювали союзні конституції і були формальними (декларативними).
Сучасний етап конституційного процесу бере свій початок з 16 липня 1990 року – дати прийняття Декларації про державний суверенітет.

Верховна Рада України 28 червня 1996 року прийняла Конституцію України, яка була офіційно оприлюднена 14 липня 1996 року.

Конституція – це правовий акт вищої юридичної сили, своєрідна ознака державності, юридичний фундамент державного і громадського життя, головне джерело національної системи права. Конституція на вищому рівні регулює суспільні відносини, пов’язані з організацією влади, правами і свободами, обов’язками людини та громадянина, формами правління й державного устрою.

Tags: