Головна » Мапа сайту » Бібліотека » Електронна бібліотека

Електронна бібліотека


ХХІ сторіччя – час інформаційних технологій

Сьогодні пріоритетом розвитку освіти в Україні є застосування сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення освітнього процесу, формування компетентного здобувача освіти для подальшого навчання й успішної діяльності у виробничій і соціальній сферах, підготовку молоді до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Тому використання інформаційних технологій в бібліотеках – не виняток. Все більше бібліотек намагаються задовольнити запити користувачів найкращим чином за допомогою сучасних комп’ютерних технологій, що дає можливість для більш повного задоволення читацьких запитів, робить доступною будь-яку інформацію. Таким чином бібліотеки, мають змогу розкрити все багатство власних фондів, пропонують нові послуги, у них з’являється можливість максимально повно задовольнити запити відвідувачів.

слайд 3

Мета створення – стовідсоткове забезпечення здобувачів освіти навчальними підручниками та посібниками з професійної підготовки, та надання можливості використання освітніх онлайн-ресурсів (підручників, посібників, іншої літератури) у зручному режимі. Електронні версії підручників, посібників зберігаються в бібліотечному архіві єдиної електронної бібліотеки закладу.

Основні функції електронної бібліотеки відповідають функціям сучасної традиційної бібліотеки, які сприяють формуванню та розвитку компетентностей:

• кумулятивна – формування інформаційних ресурсів в електронній формі з використанням рiзних форматів;

• комунікаційна – надaння достyпу користувачам до баз знань;

• інформаційна – задоволення інформаційних потреб різних категорій: здобувачів освіти, викладачів, майстрів виробничого навчання, працівників структурних підрозділів;

• освітня – інформаційний супровід освітніх, науково-дослідних, виробничих процесів;

• когнітивна – управління знаннями та продукування нового знання, його аналітико-синтетичне опрацювання з використанням новітніх інформаційних технологій;

• соціальна – надання користувачеві можливості дистанційного освоєння знань, ознайомлення з алгоритмами інформаційного пошуку на основі інноваційних інструментів, які забезпечують ефективне орiєнтування в інформаційному просторі.

Відповідно до Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 року № 537-V, «Плану заходів з реалізації завдань щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 року (Розпорядження КМ № 653-2007 р, редакція від 13.05.2009) у ліцеї була створена електронна бібліотека.

слайд 5

У 2010 році Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти при Міністерстві освіти і науки України проведений Всеукраїнський огляд-конкурс «Роль бібліотеки професійно-технічного навчального закладу у формуванні професійної компетентності робітничих кадрів». Творчою групою педагогічного колективу ліцею була представлена робота на тему: «Створення сучасної моделі бібліотечного обслуговування – шлях підвищення якості навчально-виховного процесу підготовки кваліфікованих робітників», яка нагороджена Дипломом І ступеня (наказ від 13.07. 2010 року № 180 Інститут інноваційних технологій і змісту освіти при Міністерстві освіти і науки України).

На сьогодні продовжується робота переведення в цифровий вигляд навчальної літератури з професій, статті із журналів та періодичної літератури залізничного профілю, а також предметів загальноосвітньої підготовки.

Отже, інформатизація бібліотеки – це оптимальні умови для задоволення інформаційних потреб ліцею. І тому впровадження інформаційних технологій в усі процеси бібліотечної діяльності, забезпечення вільного доступу до різних інформаційних ресурсів, а також до ресурсів бібліотеки через мережу ІНТЕРНЕТ – наш пріоритетний напрямок роботи.