Головна » Мапа сайту » Методична робота » Методичні комісії

Методичні комісії

Методичні комісії є основною організаційною формою методичної роботи в ліцеї, які допомагають педагогічним працівникам удосконалювати форми і методи навчання та виховання здобувачів освіти. Діяльність методичних комісій безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, на ефективність застосування сучасних форм і методів навчання; на професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників; на впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в освітній процес.

Роботу методичних комісій у ліцеї спрямовано на надання конкретної методичної допомоги педагогічним працівникам у подальшому вдосконаленні підготовки кваліфікованих робітників та покращенні організації, змісту і методики теоретичного та виробничого навчання згідно затвердженого плану їх роботи.

У ліцеї створені методичні комісії та творчу групу:
1. Методична комісія педагогічних працівників професій залізничного профілю, голова методичної комісії – Коваленко Т.В., мета комісії «Підвищення професійних компетентностей викладачів та майстрів виробничого навчання – запорука успішної підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих робітників».

2. Методична комісія педагогічних працівників професій «Секретар керівника. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», голова методичної комісії – Барамикова Є.О., мета комісії : «Формування професійних компетентностей учнів засобами сучасних інноваційних педагогічних технологій».

3. Методична комісія викладачів загальнопрофесійної та загальноосвітньої підготовки, голова методичної комісії – Коваленко С.І., мета комісії «Формування ключових компетентностей учнів засобами сучасних педагогічних технологій».

4. Методична комісія класних керівників та майстрів виробничого навчання з питань виховної роботи, голова методичної комісії – Говор К.В., мета комісії “Використання компетентнісного потенціалу виховної системи як основа становлення та самореалізації кваліфікованих робітників”.

5. Творча група, що організовує інноваційну діяльність, керівник – методист ліцею, Рожкова Т.Д., мета творчої групи «Підвищення рівня професійної компетентності педагогів у просторі сучасних освітніх технологій».

робота комісій