Головна » Мапа сайту » Методична робота » Методичні комісії

Методичні комісії

Основним змістом роботи методичних комісій є:

• впровадження та використання особистісно-орієнтованого навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій;
• оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів та слухачів, внесення відповідних коректив до поурочно тематичних планів;
• вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи;
• проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій;
• створення необхідних засобів навчання: електронних підручників, довідників, електронних версій уроків тощо;
• аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості та професійної культури;
• розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін;
• організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці та проведенні уроків, позаурочних заходів;
• організація взаємовідвідування відкритих уроків та їх обговорення;
• організація та проведення конкурсів фахової майстерності, олімпіад з предметів та професій, предметних тижнів, семінарів-практикумів, позанавчальних виховних заходів тощо.

Нетрадиційні форми роботи методичних комісій:
форми роботи МК
рейтинг
У ліцеї створені методичні комісії та творчу групу:

     1. Методична комісія професій залізничного профілю, голова методичної комісії – Коваленко Т.В., мета комісії «Підвищення професійних компетентностей викладачів та майстрів виробничого навчання – запорука успішної підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих робітників»;
  2. Методична комісія викладачів загальнопрофесійної та загальноосвітньої підготовки, голова методичної комісії – Коваленко С.І., мета комісії «Формування ключових компетентностей учнів засобами сучасних педагогічних технологій»;
     3. Методична комісія майстрів в/н та класних керівників з питань виховної роботи, голова методичної комісії – Говор К.В., мета комісії “Використання компетентнісного потенціалу виховної системи як основа становлення та самореалізації кваліфікованих робітників”;
     4. Творча група з питань Інноваційної діяльності, керівник – методист ліцею, Рожкова Т.Д., мета творчої групи «Підвищення рівня професійної компетентності педагогів у просторі сучасних освітніх технологій».

робота комісій