Головна » Мапа сайту » Методична робота » Методичні комісії

Методичні комісії

Методичні комісії є основною організаційною формою методичної роботи в ліцеї, які допомагають педагогічним працівникам удосконалювати форми і методи навчання та виховання здобувачів освіти. Діяльність методичних комісій безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, на ефективність застосування сучасних форм і методів навчання; на професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників; на впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в освітній процес.

Роботу методичних комісій у ліцеї спрямовано на надання конкретної методичної допомоги педагогічним працівникам у подальшому вдосконаленні підготовки кваліфікованих робітників та покращенні організації, змісту і методики теоретичного та виробничого навчання згідно затвердженого плану їх роботи.

У ліцеї  створені методичні комісії:
1. Методична комісія педагогічних працівників професій залізничного профілю, голова методичної комісії – Коваленко Т.В., мета комісії «Підвищення професійних компетентностей викладачів та майстрів виробничого навчання – запорука успішної підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих робітників».

2. Методична комісія педагогічних працівників професій агротехнічного сервісу, голова методичної комісії – Сердюков С.О. мета комісії : « Формування у здобувачів освіти професійних компетентностей шляхом впровадження інноваційних технологій ».

3. Методична комісія педагогічних працівників професії  «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», голова методичної комісії – Кабушко А.С., мета комісії: «Формування професійних компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників засобами сучасних інноваційних педагогічних технологій».

4. Методична комісія викладачів загальнопрофесійної та загальноосвітньої підготовки, голова комісії – Коваленко С.І., мета комісії: мета комісії: «Формування ключових компетентностей  учнів засобами сучасних педагогічних технологій».

5. Методична комісія класних керівників та майстрів виробничого навчання з питань виховної роботи, голова комісії – Барамикова Є.О., мета комісії: «Використання компетентнісного потенціалу виховної системи як основа становлення та самореалізації кваліфікованих робітників».

6. Методична комісія педагогічних працівників з інноваційної діяльності, голова комісії – Литвиненко І.А., мета комісії: «Запровадження інновацій ( нововведень)  в учбовий процес задля оптимізації навчання і його кінцевого результату».

робота комісій