Головна » Мапа сайту » Методична робота » Методичний кабінет

Методичний кабінет

    Методичний кабінет –  центр методичної роботи ЛПЛЗТ, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали передового досвіду педагогічних працівників, матеріали атестації, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо.    
    Основні функції методичного кабінету :
   • створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять і позаурочних заходів;
     • проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;
    • надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі;
  •узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;
  • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.
     Діяльність методичного кабінету передбачає:
 • організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників (семінарів, шкіл передового досвіду, лекцій, курсів підвищення кваліфікації, індивідуальних і групових консультацій тощо);
   • організацію педагогічних читань і конференцій;
  • організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології;
   • ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях та конференціях.  
      Оснащення і оформлення методичного кабінету створює необхідні умови для ефективної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання до занять та позаурочних заходів, індивідуальної методичної роботи та самоосвіти, а також для проведення масових методичних заходів.
        Для оперативного використання в методичному кабінеті зосереджуються, систематизуються і експонуються нормативні та інструктивні матеріали, необхідні для організації навчального процесу; навчальна документація, педагогічна, методична література, дидактичні матеріали тощо.
   При методичному кабінеті ліцею створена Творча група педагогічних працівників, яка займається вивченням, освоєнням, використанням інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі при реалізації загальної методичної теми ліцею.
   Основні напрями роботи творчої групи з впровадження в навчально-виховний процес  інформаційних технологій:
 – організація та впровадження заходів щодо підвищення рівня оволодіння викладачами і майстрами виробничого навчання новітніми інформаційними технологіями;
  – розробка методичних рекомендацій щодо використання сучасних інформаційних технологій в навчально-виховному процесі;
  – визначення відповідності дидактичних засобів розвивальним, навчальним і виховним завданням;  
 – вивчення можливостей технічних засобів у забезпеченні досягнення мети уроку;  – управління діяльністю учнів на уроці з використанням ПК;
 – ознайомлення і впровадження в навчально-виховний процес нового навчального забезпечення;
   – організація семінарів, оглядів, відкритих уроків, виховних годин тощо.
               Один із напрямів роботи групи – вдосконалення та оновлення дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу шляхом створення електронних засобів навчання.
 Електронний урок з виробничого навчання професії “Оператор комп’ютерного набору”  Електронний навчально-методичний комплекс “Хімія”
     При методичному кабінеті ведеться робота з фахового вдосконалення педагогічних працівників.
 Створені та працюють:
                                 Школа  молодого викладача;
                                Школа молодого майстра,
 які допомагають у розв’язанні першочергових проблем і типових труднощів,  що виникають у молодих спеціалістів.  
 Завдання Школи молодого викладача:
 – Ознайомлення із специфікою роботи в ПТНЗ, нормативно-навчальною документацією.
 – Набуття молодими викладачами практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи.
 – Формування вмінь застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності.
 – Cприяння оволодінню інноваційними навчальними технологіями та їх впровадженню в практику.
 – Вивчення  молодими викладачами передового педагогічного досвіду.
 –  Ознайомлення із психолого-педагогічними особливостями роботи із здібними та обдарованими учнями.
 Завдання Школи молодого майстра:
 – Допомогти молодому майстру у його професійному становленні, розв’язанні конкретних проблем методики проведення уроків виробничого навчання.
  – Сприяти ознайомленню із сучасними методами і технологіями навчання і виховання, передовим педагогічним досвідом і на цій основі – виробленню власного педагогічного стилю роботи.
 – Ознайомлення із сучасними виховними педагогічними технологіями.
 –  Cприяння оволодінню інноваційними навчальними технологіями та їх впровадженню під час проведення виховних годин, загальноліцейних заходів.