Головна » Мапа сайту » Методична робота » Методичний кабінет

Методичний кабінет

Методичний кабінет – центр методичної роботи ЛПЛЗТ, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали передового досвіду педагогічних працівників, матеріали атестації, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо.

Методичний кабінет ЛПЛЗТ працює у цифровому форматі, створено віртуальний методичний кабінет.

Основні функції методичного кабінету:

• створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять і позаурочних заходів;
• проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;
• надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі;
•узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду;
• інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.

Діяльність методичного кабінету передбачає:

• організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників (семінарів, шкіл передового досвіду, лекцій, курсів підвищення кваліфікації, індивідуальних і групових консультацій тощо);
• організацію педагогічних, освітніх хабів;
• організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології;
• ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на вебінарах та конференціях.

Оснащення і оформлення методичного кабінету створює необхідні умови для ефективної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання до занять та позаурочних заходів, індивідуальної методичної роботи та самоосвіти, а також для проведення масових методичних заходів.

Для оперативного використання в методичному кабінеті зосереджуються, систематизуються і експонуються нормативні та інструктивні матеріали, необхідні для організації навчального процесу; навчальна документація, педагогічна, методична література, дидактичні матеріали тощо.

При методичному кабінеті ліцею створена Творча група педагогічних працівників, яка займається вивченням, освоєнням, використанням цифрових технологій в освітньому процесі при реалізації загальної методичної теми ліцею.

Основні напрями роботи творчої групи з впровадження в освітній процес інформаційних технологій:

– організація та впровадження заходів щодо підвищення рівня оволодіння викладачами і майстрами виробничого навчання дистанційними технологіями навчання;
– розробка методичних рекомендацій щодо використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі;
– визначення відповідності дидактичних засобів розвивальним, навчальним і виховним завданням;
– вивчення можливостей технічних засобів у забезпеченні досягнення мети уроку;
– управління діяльністю учнів на уроці з використанням засобів цифрового навчання;
– ознайомлення і впровадження в освітній процес нового навчального забезпечення;
– організація семінарів, оглядів, відкритих уроків, виховних годин тощо.

Один із напрямів роботи групи – методичний супровід цифрової трансформації освітнього процесу.

При методичному кабінеті ведеться робота з розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників.

Створені та працюють:

Школа молодого майстра;
Школа педагогічної майстерності,
які допомагають у розв’язанні першочергових проблем і типових труднощів, що виникають як у роботі у молодих спеціалістів, так і у роботі досвідчених педагогів.

Завдання Школи молодого майстра:

– Допомогти молодому майстру у його професійному становленні, розв’язанні конкретних проблем методики проведення уроків виробничого навчання.
– Сприяти ознайомленню із сучасними методами і технологіями навчання і виховання, передовим педагогічним досвідом і на цій основі – виробленню власного педагогічного стилю роботи.
– Ознайомлення із сучасними виховними педагогічними технологіями.
– Cприяння оволодінню інноваційними навчальними технологіями та їх впровадженню під час проведення виховних годин, загальноліцейних заходів.

Завдання Школи педагогічної майстерності:

– Допомога педагогам у оволодінні сучасними освітніми технологіями;
– Ознайомлення з сучасними освітніми трендами;
– Сприяння в опануванні дистанційних технологій навчання;
– Вивчення кращих педагогічних практик.

Педагогічний хаб

Педагогічний хаб – це креативний простір у межах ліцею для спілкування педагогічних працівників, готових розповісти про власні ефективно реалізовані освітні проєкти, а також відкритих до нових викликів і можливостей.
Педагогічний хаб ліцею: можливість підвищувати професійну компетентність педагогів в умовах дистанційного навчання.
Напрямок роботи хабу «Поєднання педагогічного досвіду та цифрових технологій».