Головна » Мапа сайту » Охорона праці » Служба охорони праці

Служба охорони праці

     Головною метою служби охорони праці в Люботинському професійному ліцеї залізничного транспорту є створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, безпечної експлуатації обладнання, зменшення або нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм працівників і як наслідок –  недопущення виробничого травматизму та професійних захворювань  протягом багатьох років. Для досягнення поставленої мети:

  • З працівниками ліцею службою охорони праці, відповідно до програми, проводяться навчання та перевірка знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.
  • Систематично обстежуються будівлі і споруди ліцею та своєчасно вживаються заходи по усуненню виявлених порушень.
  • Службою охорони праці та відповідальним за електрогосподарство перевіряється стан електрообладнання ліцею.
  • Голова профкому ліцею та інженер з охорони праці контролюють виконання заходів з охорони праці, передбачених колективним договором.
  • Інженер з охорони праці надає методичну допомогу в розробці заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності коменданту гуртожитку ліцею.

Основні задачі служби охорони праці:  
·       Опрацювання ефективної системи управління охороною праці в ЛПЛЗТ та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника. Забезпечення фахової підтримки рішень керівництва навчального закладу з цих питань.
 
·       Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасних випадків в ЛПЛЗТ, професійних захворювань та інших випадків загрози життю або здоров’ю працівників.
 
·       Вивчення та сприяння впровадженню у навчальний процес  досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.
 
·       Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межахнавчального  закладу.
 
·       Інформування та надання роз’яснень працівникам навчального закладу з питань охорони праці.
 
Для вирішення задач, що стоять перед службою охорони праці ліцею, використовуються різні форми і методи:

   -Розроблена система управління охороною праці в ЛПЛЗТ, створені електротехнічна служба, служба, що відповідає за теплове господарство; служба пожежної безпеки, призначена особа, що відповідає за експлуатацію будівель і споруд.

 Розроблена програма та проводяться навчання і перевірка знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності з працівниками ліцею. 
  – Відповідно до вимог законодавства, з працівниками ліцею проводяться інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
  – Службою охорони праці здійснюється моніторинг досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників з метою сприяння впровадженню їх в навчальний процес.
  – Колективом працівників ліцею обраний громадський інспектор з охорони праці, разом з яким служба охорони праці здійснює контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах навчального закладу.

Перевірка знань з питань охорони праці

IMG_2640   Протягом 3-х років (2015-2018р.р.) з педагогічними працівниками ліцею в кабінеті охорони праці щомісяця проводиться навчання з питань охорони праці, де вивчаються нормативні акти з охорони праці та правильне їх застосування.