Головна » Мапа сайту » Охорона праці » Предмет “Охорона праці”

Предмет “Охорона праці”

   Науково-технічний прогрес разом із благами приніс людству, на жаль, і численні лиха. Людина – творець науково-технічного прогресу – стала його заручником. У процесі навчання учні ліцею оволодівають професіями залізничного транспорту, які відносяться до робіт з підвищеною небезпекою.
 Учні проходять професійно-практичну підготовку на базових підприємствах залізниці, де використовують сучасне технологічне обладнання, техніку та матеріали, які є травмонебезпечними.       

  Головним завданням вивчення курсу «Охорона праці» є формування у майбутніх кваліфікованих робітників знань і навичок з безпечного ведення робіт, відповідального ставлення до збереження життя і здоров’я , як особистого, так і інших працівників.   Оволодіти знаннями предмета «Охорона праці» Вам допоможе Каліненко С.Д., викладач вищої категорії. 

  Оволодіти знаннями предмета «Охорона праці» Вам допоможе Каліненко С.Д., викладач вищої категорії.
  На уроках Ви познайомитеся з нормативно-законодавчими актами з охорони праці, досконало оволодієте безпечними прийомами виконання робіт, як в навчальній майстерні, так і на виробництві; навчитеся використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ. (пожеж, аварій, повені тощо), пізнаєте методи надання першої медичної допомоги потерпілому при нещасних випадках, аваріях та багато іншого.
   На своїх уроках викладач постійно використовує відеофільми, стенди, наочний матеріал, різноманітний роздавальний матеріал, які дають змогу досконало оволодіти прийомами безпечного виконання робіт на виробництві.
   Кабінет охорони праці – організаційний та навчально-методичний осередок пропаганди знань з питань промислової безпеки та охорони праці серед працюючих та учнів, поширення позитивного досвіду з профілактики виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій тощо. Він призначений для проведення навчання з питань охорони праці та пропаганди безпечних методів праці.
 Напрями використання кабінету в навчально-виховному процесі визначаються педагогічними і дидактико-методичними завданнями.
Кабінет охорони праці здійснює таку роботу:
– навчання учнів з предмета «Охорона праці» та інших предметів, які передбачають вивчення питань безпеки праці;
– інструктаж, навчання та перевірка знань з питань охорони праці; – проведення тематичних занять, лекцій, семінарів та консультацій для учнів і працівників з питань охорони праці;
– навчання учнів з питань охорони праці до початку виконання практичних робіт (слюсарні роботи);
організація пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці шляхом розповсюдження засобів друкованої та наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо, які пропагують позитивний досвід роботи щодо профілактики аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань.

На уроці

На уроці

На уроці

Викладач С.Д. Каліненко

   
Фотогалерея “ТИЖДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ”