Головна » Мапа сайту » СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ-ЗАМОВНИКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ЛПЛЗТ

СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ-ЗАМОВНИКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ЛПЛЗТ

     Важливу роль у професійно-теоретичній та професійно-практичній підготовці, наданні консультацій, навчально-виробничих ділянок для проходження виробничого навчання та виробничої практики, а також у створенні умов для закріплення й удосконалення учнями знань, умінь і навичок відіграють соціальні партнери ліцею. Основним замовником робітничих кадрів Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту є регіональна філія «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Керівництво Південної залізниці
УМАНЕЦЬ УМАНЕЦЬ
Микола ГригоровичДиректор регіональної філії “Південна залізниця” ПАТ «Українська залізниця»
Основні структурні підрозділи регіональної філії «Південна залізниця»:
Служба кадрової та соціальної політики
ЧИГРІНОВ

ЧИГРІНОВ
Вячеслав Васильович

Начальник служби

БОЙКО
Ігор Іванович

Начальник відділу підготовки
та підвищення кваліфікації кадрів

 Служба кадрової та соціальної політики Південної залізниці у своїй діяльності керується чинним законодавством, наказами, вказівками, іншими нормативними документами Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці, Міністерства освіти України.

  Працює служба у взаємозв’язку з місцевими органами зайнятості населення, громадськими організаціями та навчальними закладами.
       Основні завдання служби:
• координація роботи в питаннях організації та забезпечення проведення медичних оглядів у медичних закладах ПАТ “Укрзалізниця”. Забезпечення співпраці із страховими компаніями щодо добровільного медичного страхування працівників та пенсіонерів філії;
• забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи, ефективного функціонування галузевої системи управління кадрами, формування і використання кадрового потенціалу;
• організація системи обліку кадрів та аналіз їх плинності, зміцнення трудової дисципліни;
• укомплектування апарату Управління Південної залізниці та структурних підрозділів залізниці висококваліфікованими працівниками, створення кадрового резерву і робота з ним;
• організація ефективного функціонування підпорядкованих підрозділів, впровадження єдиної державної та галузевої політики в галузі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, організації галузевого змагання на залізничному транспорті, координація та організація розвитку культурно-масової та спортивної роботи в трудових колективах;
• проведення професійно-психологічної експертизи молодих і перспективних фахівців, зарахованих до кадрового резерву.

Служба локомотивного господарства
ГУЛЯЄВ

ГУЛЯЄВ
Володимир Iванович

Начальник служби

МАЙОРОВ
Ігор Володимирович

Перший заступник начальника служби

   Локомотивне господарство забезпечує транспортування рухомого складу, маневрову роботу, перевезення пасажирів тяговим рухомим складом і рейковими автобусами, роботу кранами на залізничному ходу, а також забезпечує паливом, паливно-мастильними матеріалами підрозділу Південної залізниці.

   Виробничі підрозділи:

• ВП “Електровозне депо Харків – Головне”;
• ВП “Локомотивне депо Основа”;
• ВП “Локомотивне депо Полтава”;
• ВП “Локомотивне депо Кременчук”;
• ВП “Локомотивне депо Ромни”;
• ВП “Локомотивне депо Смородине”;
• ВП “Локомотивне депо Лозова”;
• ВП “Локомотивне депо Харків-Сортувальний”;
• ВП “Локомотивне депо Гребінка”;
• ВП “Локомотивне депо Куп’янськ”;
• ВП “Люботинська авторемонтна майстерня”.
Служба приміських пасажирських перевезень
КУРОПАТЕНКО

КУРОПАТЕНКО
Олександр Миколайович

Начальник служби

ГАХОВ
Сергій Олександрович

Головний інженер

   Служба створена з метою задоволення потреб населення в приміських та регіональних пасажирських перевезеннях згідно зі Статутом залізниць України, Правилами перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, Статутом залізниці при безумовному забезпеченні безпеки руху поїздів, вимог охорони праці, пожежної безпеки та охорони природного навколишнього середовища на залізничному транспорті, утримання у належному стані рухомого складу з забезпеченням виконання його ремонту.

      Виробничі підрозділи:
• ВП «Моторвагонне депо Харків»;
• ВП «Моторвагонне депо Люботин»;
• Оборотне депо Куп’янськ ВП «Моторвагонне депо Люботин»

Виробничий підрозділ «Харківське відділення» філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр»
ПАТ «Українська залізниця»
ШЕПОТЕНКО

ШЕПОТЕНКО
Сергій Онікійович

Начальник виробничого підрозділу

  Основною задачею відділення є здійснення виробничої діяльності направленої на інформаційне забезпечення експлуатаційної роботи регіональної філії «Південна залізниця», розробка і реалізація заходів по підвищенню ефективності дії автоматизованих систем управління на залізничному транспорті, виконання перевізного процесу, обробка оперативної, статистичної, фінансової та іншої інформації, досягнення найбільш ефективного використання інфраструктури, виробнича та комерційна діяльність з метою одержання прибутку (доходу).

     В рамках соціального партнерства з Харківським відділенням філії ГІОЦ ПАТ «Українська залізниця» у ліцеї створена навчальна база для підготовки кваліфікованих робітників з професії 4211 Касир квитковий, впроваджена і використовується навчальна автоматизована система «АРМ касира квиткового» на основі аналогу автоматизованої системи керування пасажирськими перевезеннями УЗ. АСК ПП УЗ виконує функції бронювання і централізованого продажу проїзних документів, управління багажними операціями, сервісного обслуговування. Під час навчання кваліфікованих робітників з професії 4211 Касир товарний (вантажний) в ліцеї застосовується демоверсія «АРМ касира товарного», яка створена за аналогом автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями. АСК ВП УЗ надає можливість вести поїзну, контейнерну, локомотивну моделі залізниці, здійснювати оперативний контроль навантаження і вивантаження вагонів і контейнерів, контролювати дислокацію локомотивів і локомотивних бригад, контроль прослідування пасажирських поїздів, облік і видачу попереджень у поїзній роботі. Виконується забезпечення робочого стану і надійної експлуатації багатофункціонального пристрою «brother» за допомогою якого виконуються роботи зі сканування, копіювання, друку необхідних документів для навчально-виховного процесу в ліцеї.
     З метою задоволення потреб замовників робітничих кадрів у ліцеї постійно ведеться робота щодо зміцнення зв’язків із підприємствами, організаціями, установами, здійснюється пошук нових організаційно-методичних форм професійного навчання, варіантів розширення мережі соціального партнерства на магістралі регіональної філії «Південна залізниця».

СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ ВЗАЄМОДІЇ РИНКУ ПРАЦІ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

Створення ефективного інструменту взаємодії ПТНЗ з соцпартнерами

Основні аспекти стратегії розвитку ПАТ Укрзалізниця 2017-2021 роки