ЕКСКУРСІЇ

За час існування військово-історичний музей перетворився у центр екскурсійної роботи, в якому систематично проводяться екскурсії, як для здобувачів освіти ліцею, так і для молоді інших закладів освіти, гостей ліцею, міста та області. Система роботи музею враховує нові напрямки, форми та методи ефективної реалізації національно-патріотичного виховання через музейну педагогіку, зокрема віртуальні тематичні екскурсії.

Метою таких екскурсій є не тільки донести певну інформацію до відвідувачів музею, представити на розгляд експонати музею, але й:

• сприяння оволодінню екскурсоводами музею технології розробки екскурсії;
• формування навичок ділового спілкування, роботи в групі;
• формування і вирішення проблеми;
• сприяння вихованню ініціативної особистості.

Тематика екскурсій відображає історичне минуле та героїчне сьогодення.