Головна » Мапа сайту » Виховна робота » Робота в гуртожитку

Робота в гуртожитку

   Виховна робота у гуртожитку ліцею проводиться згідно з річним планом роботи. Робота  спрямована на виховання національної свідомості, правової грамотності, моральних принципів, естетичних поглядів, фізичних якостей, а також розвитку художньо-естетичних смаків та творчих здібностей учнів. Виховна робота в гуртожитку здійснюється диференційовано, з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, їх психофізичних особливостей у різноманітних організаційних формах, які забезпечують функціонування безперервного виховного процесу в  позаурочний час.

    Система виховної роботи в гуртожитку, як і в ліцеї, заснована на учнівському самоврядуванні. Управлінський орган учнівського самоврядування в гуртожитку – це Рада гуртожитку, вона є складовою частиною учнівського самоврядування.

Засідання ради гуртожитку

Засідання ради гуртожитку

   Ініціатором та організатором більшості виховних заходів є рада гуртожитку. Вона обирається з числа найбільш авторитетних і активних учнів. Рада гуртожитку є суспільним органом самоврядування і покликана здійснювати допомогу адміністрації в організації позакласної роботи, покращення побутових умов учнів. Вона забезпечує підтримання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, керує роботою з питань самообслуговування, проводить щотижневі рейди перевірки санітарного стану, організовує конкурси-огляди на кращу кімнату, виховує в учнів почуття відповідальності за збереження державного майна.   

   Це сприяє формуванню почуття господаря й господарської відповідальності, підприємливості, викоріненню шкідливих звичок. 

   Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюється за загальноприйнятими уявленнями у низці пріоритетних напрямів. Найбільш важливі серед них – громадсько-патріотичне, правове, трудове, морально-етичне, естетичне, фізичне, сімейне, екологічне. Ці напрями тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного і утворюють цілісну систему виховання. Ця система знаходить своє відображення у виховних заходах, які проводяться в гуртожитку. Головне завдання їх – пробудження й поглиблення інтересу учнів до різних галузей культури і видів діяльності, до пізнання себе і свого місця в колективі, виявлення і розвитку талантів і здібностей, стимулювання винахідливості, підприємливості й ініціативи, організація розумного дозвілля й відпочинку. Особистість набуває ціннісних орієнтацій, знань, досвіду не лише за умов систематичного навчання, а й у процесі спілкування, відпочинку, розважально-ігрової діяльності.
  Вже стало доброю традицією зустрічатися в кімнаті відпочинку гуртожитку з учнями груп, обговорювати свої проблеми, спілкуватися, відпочивати з друзями, слухати музику. Стали традиційними вечори: “Давайте ближче познайомимося”, “Дні іменинників”, “Осінній бал”, “Новорічне шоу”, «Місіс та Містер гуртожитку» та ін. Дозвілля у гуртожитку – важлива сфера соціалізації особистості.

   Пріоритетним напрямом роботи в  гуртожитку є робота з дітьми-сиротами. З ними ведеться просвітницька робота з питань здорового способу життя, етики та естетики, з правових та економічних питань. Учні, які були позбавлені затишних домівок, вчаться вести господарство, прикрашати свою домівку, вести свій бюджет, купувати собі потрібні речі, готувати різні страви, слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, зустрічати гостей.    

 Добру школу діти-сироти проходять, беручи участь в учнівському самоврядуванні, їх обирають в актив на поверхах гуртожитку, у Раду гуртожитку, в учнівський парламент, де вони здобувають навички професійного зростання, досвід спілкування та принциповості, проходять школу лідера і керівника. Все це допомагає учням-сиротам адаптуватися до сучасних життєвих умов.     

     На початку навчального року (у вересні), коли обрана рада гуртожитку,  оголошується огляд- конкурс на кращу кімнату гуртожитку. Розроблене положення та критерії оцінювання  цього конкурсу, згідно з яким підводяться підсумки.  Мета даного конкурсу: створити умови для соціального самовизначення учнівської молоді, розкриття їх творчого потенціалу та покращення житлово-побутових умов.