Головна » Мапа сайту » Виховна робота » Виховна робота в ліцеї

Виховна робота в ліцеїВиховання має пріоритет над навчанням.

Воно створює Людину.
А. Сент-Екзюпері

Основними загальнодержавними напрямами виховання ХХІ століття визначено: «людиноцентризм» із гуманним світоглядом, компетентнісний підхід, особистісно зорієнтоване спрямування.

Виховання особистості з активною життєвою позицією – одне із завдань закладу освіти. Виховна робота в ліцеї розглядається як складова освітнього процесу.

Єдина мета виховання, над якою працює педагогічний колектив ліцею: «Формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал».

Наскрізною лінією виховної роботи в ліцеї є формування громадянина-патріота своєї держави; інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, здатної протистояти асоціальним впливам, вирішувати власні проблеми, а також сприяння розвитку професійної й життєвої компетентностей у здобувачів освіти.

Виховання як складова освітнього процесу в ліцеї здійснюється на засадах компетентнісно зорієнтованого процесу розвитку особистості за такими напрямами роботи: організаційно-масова робота, громадянське та національно-патріотичне виховання, морально-правове, превентивне, художньо-естетичне, трудове, екологічне, фізичне виховання, формування навичок здорового способу життя, сприяння творчому розвитку особистості.

Головною умовою виховної роботи щодо гармонійного розвитку здобувачів освіти ліцею є тісна співпраця учасників освітнього процесу: заступник директора з навчально-виховної роботи, майстер виробничого навчання, класний керівник, вихователь, бібліотекар, керівник гуртка, учнівське самоврядування, батьки, громадськість. Саме від майстерності педагогів залежить, чи зможуть організувати виховний процес таким чином, щоб відбулася творча співпраця учасників освітнього процесу, в якому кожен був би зацікавлений виховною роботою.

ФОТОГАЛЕРЕЯ ЗАХОДІВ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ