Головна » Навчально-виробнича робота » Професійно-практична підготовка

Професійно-практична підготовка

Невід’ємною складовою професійно-практичної підготовки в ліцеї є удосконалення виробничого навчання та виробничої практики для підвищення якості освітнього процесу, що є запорукою успішної підготовки кваліфікованих робітників, здатних до діяльності, сповненої інтелектуальним і творчим змістом.
Професійно- практична підготовка проводиться у навчальних майстернях, навчальних кабінетах, на навчально – виробничих ділянках виробничих підрозділів, а також на робочих місцях підприємств.
Робочі місця здобувачів освіти  відповідають вимогам  безпеки праці і виробничої санітарії. Заняття у майстернях поєднуються з навчанням та практикою на виробництві.  Під час навчання на виробництві здобувачі освіти набувають професійної самостійності, практичного досвіду, знайомляться з правилами поведінки і внутрішнього розпорядку на підприємстві, з життям трудових колективів. Майстер виробничого навчання попередньо знайомиться з технологічними процесами і добирає роботи, максимально наближені до тем програми. Навчання у складі бригад кваліфікованих робітників дозволяє досягнути найкращих результатів, оскільки здобувачі освіти швидко вчаться виконувати види робіт, поповнюють професійні знання, набувають та розвивають професійно-практичні компетентності.
Випускники ліцею  відповідають вимогам сучасного ринку праці та розвитку виробничої сфери:  володіють професійно важливі якостями активного суб’єкта змін та інновацій, здатні до самостійної ініціації та реалізації інноваційної виробничої діяльності, вміють працювати в умовах модернізації виробничих технологій та обладнання, ставити нові, незвичні професійні задачі, використовувати нові способи вирішення професійних проблем, готові до оволодіння новітніми виробничими технологіями  виробничої сфери, здатні до розвитку компетентностей шляхом неформальної та інформальної освіти, вмотивовані до подальшого кар’єрного зростання.
ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ