Головна » Навчально-виробнича робота » Професійно-практична підготовка

Професійно-практична підготовка

Невід’ємною складовою професійно-практичної підготовки в ліцеї є удосконалення виробничого навчання та виробничої практики для підвищення якості навчально-виховного процесу, що є запорукою успішної підготовки кваліфікованих робітників, здатних до діяльності, сповненої інтелектуальним і творчим змістом.
Практична підготовка проводиться у навчально-виробничих майстернях, навчальних лабораторіях, навчально – виробничих підрозділах, а також на робочих місцях підприємств.
Форми організації виробничого навчання обираються довільно майстрами з урахуванням сучасних освітніх технологій, регіонального компоненту та вимог роботодавців. У процесі виробничого навчання учні вирішують різноманітні виробничі завдання, спрямовані на вироблення певних навичок і вмінь, що стануть необхідними учням у майбутній роботі.
Система виробничого навчання будується на принципі групування окремих частин, елементів змісту виробничого навчання та послідовності їх вивчення. Проблемна побудова виробничого навчання активізує мислення учнів. Його мета – не просто дати інформацію для запам’ятовування, а поставити навчальну проблему, максимально наближену до виробництва, зіткнення з якою створить проблему ситуацію.
Робочі місця учнів відповідають вимогам техніки безпеки і виробничої санітарії. Заняття у майстернях поєднуються з навчанням на виробництві. Його мета – засвоєння прогресивних технологічних процесів і перейняття досвіду передових працівників. Під час навчання на виробництві учні набувають професійної самостійності, практичного досвіду, знайомляться з правилами поведінки і внутрішнього розпорядку на підприємстві, з життям трудових колективів. Майстер попередньо знайомиться з технологічними процесами і добирає роботи, максимально наближені до тем програми. Навчання у складі бригад кваліфікованих робітників дозволяє досягнути найкращих результатів, оскільки учні швидко вчаться виконувати види робіт, поповнюють професійні знання і набувають виробничих навичок.
Високий професіоналізм і компетентність, глибокі знання, володіння вміннями й навичками на рівні останніх досягнень науково-технічного прогресу та інші загальнолюдські якості притаманні випускникам ліцею, конкурентоспроможних на ринку праці.
ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ