Виробниче навчання

   Професійно компетентний, мобільний, конкурентноспроможний робітник повинен відповідати вимогам сучасного ринку праці та розвитку виробничої сфери.

Вимоги до сучасного кваліфікованого робітника  визначені Державними стандартами професійно-технічної освіти, Стандартами професійної (професійно-технічної) освіти, Державними  освітніми стандартами з професій, за якими ведеться підготовка в закладі професійної (професійно-технічної) освіти.

Виробниче навчання, як освітній процес, здійснюється майстрами виробничого навчання.

Важливе завдання професійно-практичної  підготовки – наблизити виробниче навчання до умов реального виробництва. Мета – підготувати здобувачів освіти до самостійного трудового життя, швидкої адаптації в реальних виробничих умовах, жорсткої конкуренції на ринку праці.

В умовах ринкових відносин система виробничого навчання, з одного боку, має швидко реагувати на зміни потреб виробництва в робітниках певної кваліфікації, а з іншого – надавати здобувачам освіти можливість навчатися залежно від їх інтересів. Розв’язати це завдання допомагають сучасні тренажери, навчальні майстерні  та кабінети, які дають змогу значною мірою імітувати виробничий процес.

Виробниче навчання в навчальних майстернях здійснюється через моделювання видів професійної діяльності.

Основна форма організації освітньої діяльності з виробничого навчання – урок виробничого навчання.

 

Виробниче навчання в майстерні

Виробниче навчання на підприємстві

Уроки виробничого навчання з використанням технологій

дистанційного навчання

          Майстри виробничого навчання з професій Касир квитковий та Провідник пасажирського вагона використовують можливості віртуальної дошки Padlet для розміщення матеріалів до уроків в/н:  опорні конспекти, презентації, різні зображення, мультимедійні файли, посилання на Інтернет-сайти, кросворди, інтерактивні вправи, відеофайли тощо.  Для вступного та поточного інструктажів створюють вправи, у тому числі інтерактивні,  використовуючи онлайн-сервіси Wordwall та Learningapps; застосовують Google-forms з різними елементами або типами питань; взаємодіють з учасниками освітнього процесу в  Zoom Whiteboard та ін.

          Майстри виробничого навчання професійного спрямування Оператор комп’ютерного набору, Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення створили веб-контент – Google-site. Для вправ поточного інструктажу застосовують онлайн-сервіси Wordwall та Learningapps, Google-forms, Zoom Whiteboard.

          Під час проведення уроків виробничого навчання майстри виробничого  навчання  професій: Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста електропоїзда (тепловоза, електровоза) цифровий кейс до уроків  формують на платформі Google, а саме: Google-site, Google Presentation, Google- Classroom, а також використовують онлайн-сервіс  Genial.ly. Вступний, поточний  та заключний інструктажі проводять за допомогою онлайн-сервісів: Jamboard, Eddpazzl, Liveworksheets, Wordwall, Learningapps, Google-forms, Mentimeter.

          Навчально-виробничі роботи розміщують на Google-диску та надають індивідуальний доступ з правом  редагування для кожного здобувача освіти.