Навчання


Підченко Л.М., викладач вищої категорії предметів «Українська мова» та «Українська література», навчає здобувачів освіти бути носіями культури свого народу, під час проведення уроків звертає увагу на унікальність рідної мови, на її місце серед інших мов світу; формує громадянську і загальнокультурну компетентність, бажання вивчати українську мову та спілкуватися нею.

Викладач вищої категорії Гребенюк В.О. на уроках з предметів «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», формує у здобувачів освіти патріотичний світогляд, національно-культурну ідентичність, активні соціальні та громадські позиції, почуття власної гідності у результаті осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу.

Коваленко С.І., викладач-методист, на уроках предмета «Математика» навчає здобувачів освіти володіти прийомами математичної діяльності та навичками їх застосувань для розв’язування практичних задач у реальних життєвих ситуаціях.

На своїх уроках старший викладач Говор К.В. пояснює загальні закономірності перебігу природних явищ, навчає основ сучасної техніки і технологій, розкриває сутність пізнання матерії та Всесвіту; формує предметні компетентності електротехнічної підготовки кваліфікованих робітників.

Каплун Є.О., викладач фізичної культури, під час освітнього процесу і в позаурочний час, прищеплює любов до спорту, збереження та зміцнення здоров’я, розвиває фізичний, соціальний та духовний стан молоді.

Яцина В.К., викладач предметів «Біологія і екологія», «Хімія», формує природничо-наукові компетентності шляхом інтегрованих знань про закономірності функціонування живих систем, різноманітності світу речовин, які є основою живої і неживої природи, та застосуванню цих знань у повсякденному житті.

Викладач першої категорії Барамикова Є.О. формує у здобувачів освіти іншомовну комунікативну компетентність. На уроках іноземної мови (англійської) здобувачі освіти пірнають у світ мови іншої країни, її історії, традицій, культури, повсякденного життя.

Викладач вищої категорії Сидоренко С.О. на уроках предмета «Захист України» формує в учнівської молоді патріотичні почуття до своєї держави: усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави, готовність служити Батьківщині своєю працею та при необхідності стати на захист державних інтересів країни.

Викладач вищої категорії Каліненко С.Д. на уроках предмета «Технології» навчає здобувачів освіти основам проектної діяльності, що пронизує всі галузі сучасного виробництва, включаючи проектування виробничого процесу, активно розвиває творчу особистість.