Головна » Внутрішня система забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти – це сукупність умов, процедур і заходів у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують ефективність освітніх і управлінських процесів, які безпосередньо впливають на якість результатів освітнього процесу, формування ключових і професійних компетентностей здобувачів освіти, сприяють всебічному розвитку їх особистості.

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти спрямована на вдосконалення організаційних, кадрових, матеріально-технічних, наукових та навчально-методичних напрямів діяльності закладу для забезпечення високої якості підготовки конкурентоздатних кваліфікованих робітників, які досконало володіють загальноосвітніми, загальнопрофесійними, професійними та ключовими компетентностями у відповідності з існуючими та перспективними потребами суспільства, ринку праці та особистості.