Рада гуртожитку«Виховання – це не надання заходів і прийомів,
а мудре спілкування дорослого з живою душею дитини”
В.Сухомлинський

Система виховної роботи в гуртожитку, як і в ліцеї, заснована на учнівському самоврядуванні. Управлінський орган учнівського самоврядування в гуртожитку – це Рада гуртожитку, яка є складовою частиною учнівського самоврядування.

Участь учнівської молоді в діяльності органів самоврядування – це можливість знайти себе, здобути навички професійного самовдосконалення, досвід спілкування, принциповості, пройти школу лідера та керівника.

 

Самоврядування потребує від учнів самостійності, проте неможливе без тактовного грамотного педагогічного керівництва. Отже, необхідна взаємодія вихователів, майстрів виробничого навчання, класних керівників, заступника директора з навчально-виховної роботи та учнівського колективу. Їх спільна мета – формування ініціативної, соціально-активної, здатної приймати нестандартні рішення особистості.

Рада гуртожитку ліцею є громадським органом самоврядування здобувачів освіти, які мешкають у гуртожитку, і створюється в гуртожитку для залучення його мешканців до проведення заходів, спрямованих на поліпшення житлових та санітарно-побутових умов, перепускного та санітарного режимів, проведення виховної, культурно-масової, спортивної роботи, організацію відпочинку, пропаганду здорового способу життя, надання допомоги адміністрації ліцею щодо поселення та проживання здобувачів освіти в гуртожитку.

Кожний ініціативний сектор має свій план, який одночасно є частиною плану роботи ради гуртожитку. Успіх роботи ради залежить від чіткого розподілу обов’язків між її членами, індивідуальної та колективної відповідальності і взаємної вимогливості.

План роботи ради гуртожитку на 2021-2022 навчальний рік

На засіданнях ради систематично заслуховуються звіти рад та секторів, членів ради та старших по боксах.

 

Отже, активна участь учнів у діяльності органів самоврядування в гуртожитку сприяє згуртуванню учнівського колективу, розвитку громадської думки, процесу соціалізації учнів, більш ефективному входженню молоді у доросле життя.