Головна » Мапа сайту » Виховна робота » Школа сприяння здоров’ю

Школа сприяння здоров’ю

«Ми – ліцей майбутнього. Ми – школа сприяння здоров’ю».
«Здоров’я – це не все, але все без здоров’я – ніщо» Сократ «Людина – найвищий продукт земної природи. Але для того, щоби насолоджуватися скарбами природи, людина має бути здоровою, сильною та розумною». І. Павлов
Перед колективом ліцею постало питання формування всебічно розвиненої і здорової особистості. З 2005 року в ліцеї створена Школа сприяння здоров’ю. За цей період постійно вдосконалювались концептуальна модель школи сприяння здоров’ю та програма розвитку. Першим кроком щодо керівництва ліцею як школою сприяння здоров’ю стала розробка учасниками навчально – виховного процесу нової концепції і програми в 2011 – 2012 навчальному році «ЛПЛЗТ – Школа сприяння здоров’ю в навчальному процесі та позаурочній роботі», мета якої – створення в ліцеї здоров’язберігаючого освітнього простору в навчальному процесі, розробка шляхів збереження і зміцнення здоров’я учнів шляхом позаурочної роботи. На основі концепції і програми створено графічну модель ШСЗ. Процес упровадження моделі вбачає обов’язкове дотримання взаємозв’язків та співпраці з різними громадськими організаціями, роботи з батьками, учнями та педагогічним колективом.
ГРАФІЧНА МОДЕЛЬ
Наголос робиться на системній організації всієї ліцейної справи, за якої кожний учень є під пильною увагою. Основою моделі є учень, який розглядається як цілісна особистість в умовах динамічного оточення. Вагомого значення надається формуванню всіх складових аспектів здоров’я: фізичного, психічного, інтелектуального, соціального, розумового, особистісного та духовного.
Головною метою є: створення системи роботи по збереженню і зміцненню здоров’я учнів через формування належного психологічного клімату, комплексу медико-соціальних заходів і застосування здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес, розширення мережі спортивно-оздоровчих заходів, формування в учнівської молоді мотивації на здоровий спосіб життя.
Завдання діяльності Школи сприяння здоров’ю:

 • впровадити режим пошуку та реалізації інноваційних технологій навчання здоров’ю в педагогічну діяльність, впроваджувати в практику власні розробки, здійснювати моніторинг та самоаналіз результатів роботи з використанням сучасних технологій оцінювання ефективності роботи;
 • формувати в учнів свідоме ставлення до власного здоров’я та навичок здорового способу життя;
 • виховувати в учнів поведінку, спрямовану на здоровий спосіб життя;
 • залучати до розбудови школи здоров’я фахівців з питань здоров’я і здорового способу життя.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності є:

 • формування здоров’я в навчальному процесі та в позаурочній діяльності. В ліцеї виконується програма ” ЛПЛЗТ – Школа сприяння здоров’ю в навчальному процесі та позаурочній роботі», яка включає в себе комплекс заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я, підвищення працездатності людини, продовження її творчого довголіття;
 • фізична підготовка, особиста гігієна, психологічна служба, дні здоров’я, фізкультхвилинки, ранкова зарядка з учнями які проживають в гуртожитку і спортивні секції.

Програма сприяє:

 • зміцненню здоров’я учасників навчально-виховного процесу в усіх аспектах щоденного життя, навчанню учнів справлятися з різними життєвими ситуаціями, робити правильний вибір по відношенню до алкоголю, куріння, наркотиків, рухової активності; покращенню санітарно-гігієнічних умов ліцею, матеріально-технічної і навчальної бази, соціально-психологічного клімату в колективі;
 • підвищенню взаємодії між ліцеєм і різними відомчими структурами (спорт, культура) та іншими громадськими організаціями;
 • поширення ідеї „Школи сприяння здоров’ю” на всі рівні ліцейного життя – від адміністрації ліцею до кожного учня. Позаурочна робота посідає чільне місце у формуванні міцного здоров’я учнів ліцею та спрямована на формування культури здоров’я, як фізичної так і духовної.

У ліцеї щоденно працюють гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості та спортивні секції. Пропагандою здорового способу життя є Дні здоров’я, туристичні походи, прогулянки, екскурсії. Туристичний загін ліцею бере участь у туристичних змаганнях, здійснює одноденні походи. Проводиться певна профілактична робота:

 • контроль за відвідуванням учнями занять;
 • діє штаб профілактики правопорушень, який стежить за дотриманням учнями правил поведінки і правопорядку в урочний і позаурочний час.

Можна відмітити, що зріс рівень вихованості учнів. В ліцеї та гуртожитку не скоєно жодного кримінального злочину та грубого правопорушення протягом 5 років. На внутрішньоліцейному обліку та на обліку у міліції учні не знаходяться. Психологічна служба слідкує за здоров’ям психологічним. Практичним психологом та соціальним педагогом проводяться тренінги, тестування, анкетування та консультації. Окремо виноситься питання про внутрішню атмосферу нових груп. У зв’язку з цим, проводяться тестування, анкетування на предмет ворожості. Велика робота проводиться по оздоровленню дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування влітку. Щороку ці учні їздять відпочивати до м. Гурзуф. З педагогічним колективом ліцею також проводиться наступна робота: психологічні тренінги, читають лекції фахівці різних організацій. Керівник фізичного виховання проводить лекторій кожної п’ятниці для педагогічного колективу з питань збереження здоров’я. Найважливішою ланкою виховної роботи ліцею є учнівське самоврядування, розвиток якого допомагає учням відчути себе організаторами свого життя в ліцеї, сприяє формуванню здорового способу життя, формуванню навичок культури спілкування, уміння жити в колективі, що є важливим в самостійному житті людини поза стінами ліцею. В учнівському самоврядуванні працює редколегія та рада з питань преси та інформації, обов’язковою складовою якої є профілактичні бесіди, сюжетно-рольові ігри. У плани ради з питань преси та інформації входить випуск інформаційних буклетів, санбюлетенів, щодо боротьби з палінням, вживанням алкоголю, наркотиків і т.п. Створені моделі учнівських груп школи сприяння здоров’ю.

Майбутнє учня школи здоров’я бути частиною суспільства, яке орієнтується на загальнолюдські цінності; прагне досягти високого рівня інтелектуальності, моральної, духовної, фізичної культури; зазнає потреби у здоровому способі життя; усвідомлює себе частиною природи, прагне до її збереження, шанує себе; усвідомлює свою цінність, цінність свого здоров’я; здатний правильно прийняти рішення у ситуації морального вибору та нести відповідальність перед собою та суспільством за збереження власного здоров’я, здоров’я нації. Без прилучення молоді до здорового способу життя неможливо побудувати могутню, процвітаючу державу. Наші діти – це наше майбутнє. І тому завжди повинно бути на першому місці – здоров’я! Отже, в ліцеї створена досить дієва виховна система, де активними учасниками є учні, педагоги, батьки і громадськість. У 2012 році колектив Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту вдруге брав участь у Всеукраїнському конкурсі – захисті сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю. У 2006 році педагогічний колектив ліцею нагороджений грамотою Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, як переможець ІІ обласного етапу. У 2012 р. став переможцем і робота відправлена до м.Києва на Всеукраїнський конкурс.