Головна » Навчально-виробнича робота » Загальноосвітня підготовка

Загальноосвітня підготовка

Здобувачі освіти ліцею разом із обраною професією отримують і повну загальну середню освіту.

Відповідно до Закону України «Про освіту» повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності: вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність тощо.

Викладачі ліцею впроваджуючи сучасні технології, форми, методи, прийоми досягають поставленою мети.

Докладніше…

Основні напрями проведення навчальної роботи:
–  Впровадження нових навчальних програм із загальноосвітніх предметів; систематизація навчальної документації та удосконалення комплексного методичного забезпечення вивчення загальноосвітніх предметів;
– Вивчення адаптації учнів І-го курсу; проведення моніторингу навчальних досягнень учнів;
– Консультування та інформування з питань зовнішнього незалежного оцінювання;
– Участь в обласних конкурсах і учнівських олімпіадах;
 Організація та проведення щорічної декади загальноосвітніх предметів.